Handshake-400x400-min

ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΩ;

     Ενοχικό Δίκαιο ονομάζεται ο κλάδος του Αστικού Δικαίου που ρυθμίζει τις ενοχές, τις έννομες σχέσεις δηλαδή, με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει να προβεί σε μια πράξη ή σε μια παροχή προς ένα άλλο. Πηγή των ενοχών είναι η ιδιωτική βούληση (σύμβαση) ή ο νόμος (αδικοπραξία, αδικαιολόγητος πλουτισμός). Το Ενοχικό Δίκαιο ρυθμίζει και τις δύο περιπτώσεις.
     Ειδικότερα, τα γραφεία μας αναλαμβάνουν κάθε είδους υποθέσεων που αφορούν σε αυτό τον κλάδο του δικαίου. Τέτοιες περιπτώσεις – ενδεικτικά – είναι :

 • Αγοραπωλήσεις κινητών και ακινήτων
 • Εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων
 • Μισθωτικές διαφορές
 • Συμβάσεις έργου
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Πληρωμές αξιογράφων και διαταγές πληρωμών
 • Αδικοπραξίες και αποζημιώσεις

healthy-family-caro-400x400-min

ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ;

     Το Οικογενειακό Δίκαιο αποτελεί τμήμα του ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα του Αστικού Δικαίου. Οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου ρυθμίζουν τις οικογενειακές σχέσεις, δηλαδή τις σχέσεις που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας.
     Πιο συγκεκριμένα, τα δικηγορικά γραφεία μας ασχολούνται με όλο το εύρος των υποθέσεων που εντάσσονται στον κλάδο αυτόν του δικαίου, όπως:

 • Υιοθεσία
 • Γάμος
 • Διακοπή έγγαμης συμβίωσης – Διαζύγια
 • Διατροφή
 • Αναγνώριση τέκνου
 • Δικαστική Συμπαράσταση
 • Επιμέλεια ανηλίκων

signing_document_400_4000-min

ΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ;

     Μετά το θάνατο του ανθρώπου το σύνολο της περιουσίας του, τόσο οι υποχρεώσεις όσο και τα δικαιώματά του, δεν εξαφανίζονται αλλά μεταβιβάζονται σε άλλα πρόσωπα, τα οποία τον διαδέχονται στο σύνολο των έννομων  σχέσεών του. Κληρονομικό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την περιουσία του ανθρώπου μετά το θάνατό του και αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου.
     Κληρονομικές διαφορές είναι οι διαφορές που προκύπτουν από τη μεταβίβαση  της περιουσίας του κληρονομούμενου στους διαδόχους του, αλλά και από τις σχέσεις των κληρονόμων μεταξύ τους ή με τρίτα πρόσωπα. Τα γραφεία μας έχουν ασχοληθεί επισταμένως με κάθε πτυχή αυτού του κλάδου του δικαίου, όπως:

 • Διαθήκες – ακύρωση και προσβολή αυτών
 • Επαγωγή κληρονομίας
 • Εξ αδιαθέτου διαδοχή
 • Διαφορές μεταξύ κληρονόμων
 • Υποβολή δηλώσεων φόρων κληρονομιάς κ.α.

cus-min

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ;

     Με την ευρεία έννοια του όρου, το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της pοινικής εξουσίας (δηλαδή της επιβολής των προβλεπομένων ποινών επί αδικημάτων) μιας Πολιτείας από θεσμοθετημένα όργανα, όπως προβλέπει το Σύνταγμα της κάθε χώρας. Με άλλα λόγια, αποτελεί την ποινική αξίωση της πολιτείας για ένα αδίκημα το οποίο έχει λάβει χώρα εντός της επικράτειάς της.
     Τα δικηγορικά γραφεία μας παρέχουν άμεση νομική υποστήριξη σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας τόσο του κατηγορουμένου όσο και του εγκαλούντος και εκπροσωπούν αυτούς. Μερικές από τις υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τα γραφεία μας είναι :

 • Ανθρωποκτονίες
 • Απλές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες
 • Κλοπές και ληστείες
 • Απάτες και πλαστογραφίες
 • Κατοχή και εμπορεία ναρκωτικών
 • Κατοχή όπλων
 • Προσβολές γενετήσιας ελευθερίας

xInfo-for-Clients_Preparing-for-Interview.jpg.pages.ic.vm2OIXNQMr-min

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ;

     Το Διοικητικό Δίκαιο είναι το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Δοίκησης, δηλαδή του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους και των νομικών προσώπων εκείνων που διακρίνονται ως φορείς άσκησης δημοσίας εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις αυτών προς τους πολίτες και τα διοικητικά όργανα. Αποτελεί τμήμα του Δημοσίου Δικαίου.
     Ωσαύτως, θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, το προσωπικό, την περιουσία ή αναφέρονται στο διοικητικό και δικαστικό έλεγχο και στις εκδιδόμενες υπό των παραπάνω υπηρεσιών και νομικών προσώπων διοικητικές πράξεις, όπως και στη διαμόρφωση των σχέσεων προς τρίτους, και ακόμη στην κατ’ αρμοδιότητα έκταση που δρουν αυτές, διέπονται από το Διοικητικό Δίκαιο που, ουσιαστικά, αποτελεί τον πιο ζωτικό κοινωνικό κλάδο του Συνταγματικού Δικαίου. Μερικές από τις υποθέσεις που ασχολούμαστε:

 • Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα
 • Προαγωγές, μεταθέσεις και διορισμοί δημοσίων υπαλλήλων
 • Αποζημιώσεις πολιτών κατά του Δημοσίου
 • Προσφυγές και ενστάσεις κατά πινάκων κατάταξης διαγωνισμών

house-grgia-16-min

ΠΩΣ ΑΠΟΒΑΛΛΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ;

     Το Εμπράγματο Δίκαιο είναι κλάδος του Αστικού Δικαίου και  ρυθμίζει τα δικαιώματα επί πραγμάτων, όπως η κυριότητα. Γενικά, το Εμπράγματο Δίκαιο ορίζει ποια είναι τα δικαιώματα αυτά, τι περιεχόμενο έχουν, πώς συστήνονται, πώς μεταβιβάζονται και πώς προστατεύονται. Τα γραφεία μας ασχολούνται με όλα τα είδη των υποθέσεων που ανήκουν σε αυτό το κλάδο του δικαίου, όπως για παράδειγμα:

 • Αγοραπωλησίες ακινήτων και μεταβίβαση κυριότητας και λοιπών εμπραγμάτων δικαιωμάτων (επικαρπία, προσωπικές και πραγματικές δουλείες κ.α.)
 • Αναγνωριστικές και διεκδικητικές αγωγές ακινήτων
 • Βάρη επί ακινήτων (προσημειώσεις, υποθήκες κ.α.)
 • Αναγκαστική Εκτέλεση

car-accident-attoey-tab-min

ΤΡΑΚΑΡΑ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;

     Ως τροχαίο ατύχημα ορίζεται κάθε συμβάν που συντελείται στους δρόμους δημόσιας χρήσης με συμμετοχή ενός η περισσοτέρων οχημάτων, από τα οποία το ένα τουλάχιστον βρισκόταν σε κίνηση, και που προκαλεί τον θάνατο ή τον τραυματισμό ενός ή περισσοτέρων ανθρώπων (ή υλικές ζημίες). Τα τροχαία ατυχήματα εκτιμάται διεθνώς ότι αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου και μία από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης μόνιμης αναπηρίας ειδικότερα σε άτομα νεαρής ηλικίας. Τα τροχαία ατυχήματα, λόγω του μεγάλου αριθμού τους και των συνεπειών τους , αποτελούν το βασικότερο είδος ατυχημάτων. Επειδή συμβαίνουν πιο συχνά στις νεότερες ηλικίες, προκαλούν την απώλεια περισσότερων ανθρώπινων ζωών από οποιαδήποτε άλλη αιτία θανάτου. Η Ελλάδα έχει αναλογικά τους περισσότερους θανάτους από τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά από αυτά αφορούν νέους, οι οποίοι λόγω ηλικίας είναι πιο ριψοκίνδυνοι, πιο άπειροι και πιο επιθετικοί οδηγοί.
     Τα γραφεία μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον χειρισμό τέτοιου είδους υποθέσεων τόσο από τη πλευρά εκείνου που προξένησε το ατύχημα όσο και από τη πλευρά εκείνου ή εκείνων που το υπέστησαν, κατόπιν μακροχρόνιας συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες με επιτυχή αποτελέσματα. Στον τομέα αυτό, τα δικηγορικά γραφεία «Σφαιρόπουλος» ασχολούνται με:

 • Εκπροσώπηση ενώπιον κάθε Αρχής για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα έχετε αναμειχθεί
 • Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες για τη διεκδίκηση των απαιτήσεών σας
 • Εκπροσώπηση ενώπιον κάθε Ποινικού ή Πολιτικού Δικαστηρίου, είτε για το ποινικό είτε για το αστικό τμήμα της υπόθεσης (σύνταξη μήνυσης ή αγωγής αποζημίωσης αντίστοιχα)

deep-tking-min

Τα γραφεία μας ασχολούνται επίσης με:

 • Εμπορικό Δίκαιο (Αξιόγραφα, πνευματική ιδιοκτησία, ευρεσιτεχνίες κ.λπ.)
 • Εταιρικό Δίκαιο (Καταστατικά εταιριών, σωματείων, συγχωνεύσεις, συμβάσεις κ.α.)
 • Πολιτική Δικονομία (Αναγκαστική εκτέλεση, διαμεσολάβηση κ.λπ.)
 • Αιτήσεις προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
 • Αιτήσεις για απόκτηση Άδειας Διαμονής

46

Έτη Εμπειρίας